Disclaimer

ComputerCheckUp, hierna te noemen ComputerCheckUp, verleent u hierbij toegang tot ComputerCheckUp.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

ComputerCheckUp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

ComputerCheckUp spant zich in om de inhoud van ComputerCheckUp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Type- en spelfouten voorbehouden.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ComputerCheckUp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op ComputerCheckUp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ComputerCheckUp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ComputerCheckUp.

%d bloggers liken dit: